ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิชิตข้อสอบ error 550 ข้อ

ผู้แต่ง: อารยา หงษ์จินดาเกศ

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification และ Sentence Completion ที่สำคัญ แนวข้อสอบที่มักออกบ่อยกว่า 550 ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบและคำอธิบายอย่างละเอียด เทคนิคการจับจุดผิดในข้อสอบ Error พร้อมไวยากรณ์ที่ควรรู้และพบบ่อย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเรียนและการสอบ